S t i c h t i n g   Z e m t s o v 

 

Stichting Zemtsov wil de altviool, en de klassieke muziek in het algemeen naar een zo'n breed mogelijk publiek in binnen- en buitenland brengen.

 

Speerpunten:

 

 • het ondersteunen van getalenteerde, jonge niet Europese musici op het gebied van kamermuziek, solo- en orkestspel.

 

 • kennismaking met de klassieke muziek en klassiek instrumentarium voor nieuwe en jongere doelgroepen.

 

 • Bevorderen van kruisbestuivingen tussen de altviool en  navenante kunstdisciplines zoals poëzie, beeldende kunst, fotografie, voordrachtskunst, literatuur, theater, etc.

 

 

Doelstellingen

 

 • Het bieden van (financiële) ondersteuning aan onbemiddelde altvioolstudenten uit niet-EU landen die in Nederland altviool studeren.

Een natuurtalent kan overal worden geboren. Ook in landen waar het muziekonderwijs minder goed is dan hier. Een conservatoriumstudent afkomstig van buiten de EU betaalt gedurende 6 jaar gemiddeld € 8.000,- per jaar aan studiekosten. Deze studenten worden meestal niet gesteund door de bestaande fondsen en hebben geen recht om te werken zonder een tewerkstellingsvergunning. Zonder extra steun kunnen zij het in de praktijk niet redden. Stichting Zemtsov stelt zich ten doel dit talent niet verloren te laten gaan.

 •  Getalenteerde jonge altviolisten ervaring laten opdoen in kamermuziek, solo- en orkestspel.

Stichting Zemtsov biedt de meest getalenteerde altviolisten van Nederland de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Dit doet zij door de organisatie van masterclasses, workshops en concerten. 

 • Het geven van compositie-opdrachten

 

Voor de altviool als solo instrument zijn relatief veel minder werken geschreven dan voor bijvoorbeeld viool of cello. Door het moderne repertoire uit te breiden met interessant werk voor solo en andere bezettingen hoopt stichting Zemtsov een waardevolle bijdrage te leveren aan de populariteit van de altviool.

 

Middelen

 • Fondsenwerving (bij particulieren, bedrijven en andere instellingen)

Voor:

1) realisatie eigen projecten en

2) voor financiële middelen ter ondersteuning van getalenteerde buitenlandse studenten

 

 • Donateurswerving

Voor:

1) realisatie eigen projecten en

2) voor financiele middelen ter ondersteuning van getalenteerde buitenlandse studenten

 

 

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-youtube