top of page

ANBI-status en Verantwoording

Financiën

 

2015  

In 2015 hebben we €9000,- subsidie van het Fonds Podiumkunsten mogen ontvangen.

Aan donateursgelden hebben we dit jaar €4000,- ontvangen. Deze gelden komen geheel ter beschikking voor niet Europese muziekstudenten.

De 2 masterclasses wordt begroot zonder winstoogmerk en is dit jaar volledig kostendekkend gebleken.

Jaarverslag volgt in april wanneer onze boekhouder alles verwerkt heeft.

 

2016   

Dit jaar willen we inzetten op een verdubbeling van het aantal donateursgelden, we spreken dan over een doelbedrag van €8000, -

Dit bedrag komt dan geheel ten goede aan de studenten.

Wanneer er sprake is van een nieuw project waarbij we aanspraak kunnen maken op een subsidie zullen we deze inzetten voor het dekken van de kosten die voortkomen uit de organisatie van het project.

 

2017   

In 2017 hopen we de donateursgelden wederom verdubbeld te hebben waarbij we hopen te komen op een bedrag van €16.000.

De inkomsten die komen uit donateursgelden worden geheel beschikbaar gesteld aan niet Europese studenten. We kiezen er bewust voor om enkele studenten echt goed te helpen, in plaats van veel studenten een beetje.

De masterclass is een activiteit van de stichting waarbij we volledig kostendekkend zijn en werken zonder winstoogmerk. Deze zal jaarlijks terugkeren en afhankelijk van het aantal studenten fluctueren qua omzet.

 

Alle leden van het bestuur van de stichting Zemtsov voeren hun taken geheel vrijwillig uit en ontvangen enkel een reiskostenvergoeding voor de gemaakte reiskosten.

 

 

bottom of page